Roč. 14, č. 3 (2020)

Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Obsah

Editorial

Roman Hytych

Teorie

Anton Polák
Petra Vondráčková
Lucie Hornová

Výzkum

Justýna Kvapilová, Marcela Ševčíková, Daniel Říha, Marek Preiss

Praxe

Gražina Kokešová Kleinová, Jiří Jakubů, Zbyněk Vybíral
Petr Sakař

Diskuse

Martina Tichá
Jan Vymětal

Recenze

Michaela Klegová