Odysea současné psychoanalytické psychoterapie dětí

Roč.14,č.3(2020)

Abstrakt

Tři aspekty psychoanalytické teorie a techniky vytvářejí spolehlivou ochranu před rizikovým vybočením dětského psychoterapeuta směrem k přednostnímu zabývání se příznakem, před chybnou indikací nebo neadekvátní volbou techniky psychoterapie. Jsou jimi pojímání dítěte a jeho obtíží z vývojové perspektivy, zaměření psychoterapie na prohlubování porozumění a pohled na dítě v jeho úplnosti. Příklady ohrožení psychoterapie s návrhy na jejich řešení jsou ilustrovány kazuistikami.


Klíčová slova:
dětská psychoterapie; psychoterapeutická technika; příznak
Metriky

168

Views

67

PDF views