Vol 2, No 5 (1992)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Studie

Jaroslav Krejčí
3-13
redakce PO
14-18
redakce PO
19-20
Viera Žbirková
20-25
Stanislava Kučerová
26-35
Alena Hrdličková
36-37
Vladimír Jůva
37-39
Stanislava Kučerová
39-42
Lubomír Nový
43
Stanislav Gabryš
44-45
Blahoslav Kraus
45-46
Josef Mrhač
46-49
Zora Kozelská
49-51
Alena Schauerová
51-52
Jan Zlatník
52-55
Josef Trna
67-71
Michal Zeman
71-74
Vratislav Čapek, Jaroslav Pátek
75-85
Stanislava Kučerová
93-95
Josef Malach, Ivana Fialová
95-101
Ladislav Labudek
101-104
Josef Mrhač
104-107
Josef Trna
107-111
Hana Horká
112-115

Diskuse

Myšlenky a stanoviska k oborovým didaktikám (pedagogikám)
František Horák, Zdeněk Kalhous, Josef Trna, Josef Budíš, Eduard Pachmann, Vratislav Čapek
56-59

Zprávy

Akreditační komisi při vládě ČR
Stanislava Kučerová, Bohumír Blížkovský, Eduard Pachmann
59-60
Výzva Rady pedagogických věd ČR k rozvíjení oborových didaktik a pedagogik přijatá na rozšířených zasedáních v Praze dne 12. a 26. 5. 1992
Alena Hurychová
61-66
Bohumír Blížkovský
86-93
ke stažení
celá sekce
133-140
Závěry z rozšířeného zasedání hlavního výboru ČPdS při ČSAV dne 26. 5. 1992
Bohumír Blížkovský, Zdenka Jesenská
133-135
Zprávy z poboček
redakce PO
136-140
Zprávy z poboček
redakce PO
136-140
ke stažení
celá sekce
116-128
Projekt rozvoje vzdělání: Amerika 2000
Eliška Walterová
116-121
Fyzika a česká státní maturita ve světle francouzských zkušeností
Josef Trna
121-124
K niektorým otázkam školských knižníc
Ludmila Kováčikova
125-126
41. mezinárodní pedagogické shromáždění v Salzburgu, 20.-24. 7. 1992
Mojmír Vázanský
126-128
ke stažení
celá sekce
129-132
Na konci jeskyně
Jiří Němec
129-131
Božena Hrejsová
Ivana Balotová
131-132