Vol 7, No 1 (1997)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Editorial
redakce PO
1

Studie

Stanislav Navrátil
5-16
Helena Grecmanová
17-25
Bohumil Koukola
26-34
Josef Mrhač
35-38
Josef Cach
39-46
Zdenka Veselá
47-51
Eva Drábková
52-53
Jiří Sedlák
54-63
Jaroslav Telec
64-68
Eva Urbanovská
69-74
Viera Zbirková
75-76
Josef Trna, Eva Trnová
77-81
Jitka Měřínská
82-91
Július Sekera
93-96
Josef Kittler
97-100
Radomír Choděra
101-105
Josef Halbych
106-107
Oldřich Pospíšil
108-111
Romana Svoboda, Jiří Zounek
112-115

Zprávy

ke stažení
celá sekce
116-121
Česká školní inspekce hodnotí
Marie Niedermayerová
116-117
Práce Klubu Obecná škola
Antonie Landová
118-119
„Cesty k tvořivé škole“
Hana Horká
120-121

Recenze

„Vybrané kapitoly z teorie a praxe výchovy“ — Pedagogika IV PdF Ostravské univerzity
Jaroslav Telec
122-124
ke stažení
celá sekce
125-128
Konference Mravní nemoci mládeže a jejich prevence
Vlastimil Švec, Zdenka Veselá
125-127
Založení Klubu seniorů při České pedagogické společnosti
Vladimír Krejčí
128