Vol 21, No 1 (2011)

Obsah

Editorial

Pedagogická orientace: od retrospektiv k perspektivám
Tomáš Janík
3-4

Studie

O. Kaščák, B. Pupala
5–34
B. Kosová, Š. Porubský
35–50
E. Složilová
51–69
I. Jirečková
70–84
Z. Makovská
85–103

Diskuse

J. Mareš, I. Honsnejmanová
104–113

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
114-123
Stanovisko České pedagogické společnosti k Závěrečné zprávě podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání – kapitola III: Vzdělanost
Pedagogická Orientace
Zpráva z 18. výroční konference České pedagogické společnosti
Michal Zvírotský, Tomáš Čech
Sjezd České pedagogické společnosti, Praha 16. 2. 2011
Tomáš Čech, Marta Rybičková

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
124-136
Němec, J. et al. (2010). Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření
Aleš Sekot
Kudláčová, B. (Ed.). (2010). Európske pedagogické myslenie od antiky po modernu
Martin Dojčár
Lukášová, H. (2010). Kvalita života dětí a didaktika
Alena Nelešovská
Horváthová, K. (2010). Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente
Pavla Mrůzková