Čopjaková, Renata

Ústav geologických věd, PřF MU Kotlářská 2, 61137 Brno