Detaily autora

Lenďáková, Zuzana, Katedra geologie PřF UP 17. listopadu 12, 77146 Olomouc, Česká republika

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Aplikovaná geologie
    Reflexně seismický výzkum pozdně kenozoické zlomové tektoniky na vybraných lokalitách hornomoravského úvalu
    Abstrakt  PDF  HTML