Detaily autora

Smolková, Veronika, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

  • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat
    Abstrakt  PDF