Detaily autora

Galia, Tomáš, Katedra fyzické geografi e a geoekologie, PřF Ostravské univerzity v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava

  • Vol 19, No 1-2 (2012) - Kenozoikum
    PODMÍNKY TRANSPORTU A AKUMULACE SEDIMENTŮ V ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝCH KORYTECH BESKYDSKÝCH TOKŮ: PŘÍKLADOVÁ STUDIE SOUTOKU ŘEKY MORÁVKY A MOHELNICE
    Abstrakt  PDF