Detaily autora

Müller, Pavel, Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 602 00 Brno

  • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
    Abstrakt  PDF
  • Vol 14 (2007) - Aplikovaná geologie
    MODEL LÁTKOVÉ BILANCE TĚŽKÝCH KOVŮ A RADIOGENNÍCH ELEMENTŮ V OBLASTI MALÝCH POVODÍ KOLEM VODNÍ NÁDRŽE VÍR (BÍLÝ POTOK, FRYŠÁVKA)
    Abstrakt  PDF