Detaily autora

Michálková, Monika, Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

  • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
    Geomorfologické a vegetační změny opuštěného meandru Moravy v oblasti Osypaných břehů pět let po odškrcení
    Abstrakt  PDF