Detaily autora

Hýžný, Matúš, Katedra geologie a paleontologie Univerzity Komenského v Bratislavě, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko

  • Vol 27, No 1-2 (2020) - Kenozoikum
    Faunistické společenstvo kroměřížského souvrství na lokalitě Litenčice (karpatská předhlubeň, střední Morava)
    Abstrakt  PDF  HTML