Detaily autora

Hilscherová, Klára, Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii PřF MU, Kamenice 126/3, 625 00 Brno

  • Vol 17, No 1-2 (2010) - Kenozoikum
    ZRNITOSTNÍ CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ – PŘÍKLADOVÁ STUDIE Z VÝCHODNÍ MORAVY
    Abstrakt  PDF