Detaily autora

Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v.v.i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno

  • Vol 15 (2008) - Kenozoikum
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance
    Abstrakt  PDF