Detaily autora

Kirchner, Karel, Ústav geoniky AVČR, v. v. i., pobočka Brno, Drobného 28, 602 00 Brno

  • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
    Stržový systém v Bosonožském hájku – jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna
    Abstrakt  PDF