Detaily autora

Kynická, Alena, Slavia Cyborg, a.s., Palackého nám. 6, 613 00 Brno

  • Vol 16 (2009) - Mezozoikum
    NOVÉ VÝZKUMY V HORNINÁCH TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE: FLUORAPATIT SE ZVÝŠENÝMI OBSAHY SR A REE
    Abstrakt  PDF