Detaily autora

Martinková, Jana, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko