Talanda, Adam

Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika