Československo a rodné město jako domov? Čeští Židé a jejich prožitek domova po šoa

Blanka Soukupová

Abstrakt

Cílem této studie je analýza pojetí domova u českých Židů (ve významu Židů žijících v českých zemích), v moderní době ideologickopoliticky strukturované menšiny asimilantů (česko- a německožidovských) a národních Židů – sionistů, přeživších šoa, jejichž biografická svědectví se dočkala uveřejnění. Tato data jsou zpracována metodou obsahové kvalitativní analýzy a metodou komparace. Jejich interpretace je uvedena představením jediného celostního etnologického výkladu časově proměnlivého pojetí domova.

Klíčová slova

Židé; domov; vlast; biografie; migrace; Československo

Plný Text:

Mobi ePub