Dědečkové vs. babičky. Prarodičovství v kontextu aktivního stárnutí

Nela Patschová

Abstrakt

Článek se zabývá tématem dědečkovství ve srovnání s babičkovstvím. Dědečkům a jejich prožívání dědečkovské role byla v dosavadních výzkumech věnována jen velmi malá pozornost, v České republice obzvlášť. Dosud zde neexistuje konzistentní teoretický koncept prarodičovství, a proto se tento článek zaměřuje na odlišné kontexty prarodičovství, jako jsou genderové stereotypy, demografická a sociální změna nebo přetíženosti role stárnoucích jedinců. Všímá si také faktorů, které ovlivňují péči o děti ze strany dědečků. Analýza dat SHARE poté zkoumá vliv těchto faktorů na frekvenci péče poskytované vnoučatům jejich prarodiči, přičemž srovnává dědečky a babičky. Její výsledky potvrzují vliv rodinného stavu, věku, zdraví, ekonomické aktivity a počtu vnoučat. Článek, který je součástí širšího výzkumného projektu o dědečkovství, nabízí rovněž doporučení pro další výzkum dědečků a jejich role v rodině.

Klíčová slova

dědečkovství; babičkovství; prarodičovství; péče o vnoučata, stárnutí; gender

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AASSVE, Arnstein, Elena MERONI a Chiara PRONZATO. Grandparenting and Childbearing in the Extended Family. European Journal of Population / Revue européenne de Démographie, 2012 roč. 28 č. 4, s. 499–518. https://doi.org/10.1007/s10680-012-9273-2

ALBRECHT, Ruth. The parental responsibilities of grandparents. Marriage and Family Living, 1954, roč. 16 č. 3, s. 201–204. ISSN 348486. https://doi.org/10.2307/348486

ANDO, Kiwamu. Grandparenting: Crossroads between gender and ageing. International Journal of Japanese Sociology, 2005 roč. 14 č. 1, s. 32–51. ISSN 09187545. https://doi.org/10.1111/j.1475-6781.2005.00067.x

ANDREWS, Molly. The seductiveness of agelessness. Ageing and Society, 1999 roč. 19 č. 3, s. 301–318. ISSN 0144686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X99007369

ARONSON Jane. Old women's experiences of needing care: Choice or compulsion? Canadian Journal on Aging, 1990 roč. 6 č. 1, s. 234–47. ISSN 07149808. https://doi.org/10.1017/S0714980800010680

ARONSON, Jane. Women’s sense of responsibility for the care of old people: “But who else is going to do it?” Gender & Society, 1992 roč. 6 č. 1, s. 8–29. ISSN 08912432. https://doi.org/10.1177/089124392006001002

BATES, James S.Generative grandfathering: A conceptual framework for nurturing grandchildren. Marriage and Family Review,2009 roč. 45 č. 4, s. 331–352. ISSN 01494929. https://doi.org/10.1080/01494920802537548

BATES, James S. a Alan C. TAYLOR. Grandfather Involvment: Contact Frequency, Participation in Activities, and Commitment. The Journal of Men´s Studies, 2003 roč. 21 č. 3, s. 305–322. ISSN 1933-0251. https://doi.org/10.3149/jms.2103.305

BECK, Ulrich a Elisabeth BECK-GERNSHEIM. The Normal Chaos of Love. 1st ed. Cambridge: Polity Press, 1995. ISBN 0745613829.

BOUDINY, Kim. Active ageing: from empty rhetoric to effective policy tool. Ageing and Society, 2012 roč. 33 č. 6., s. 1077–1098. ISSN 0144686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X1200030X

BÖRSCH-SUPAN, Axel, Martina BRANDT, Howard LITWIN a Guglielmo WEBER (eds.). Active ageing and solidarity between generations in Europe: First results from SHARE after the economic crisis. Berlin: De Gruyter, 2013a. https://doi.org/10.1515/9783110295467

BÖRSCH-SUPAN, Axel, Martina BRANDT, Christian HUNKLER, Thorsten KNEIP, Julie KORBMACHER, Frederic MALTER, Barbara SCHAAN, Stephanie STUCK a Sabrina ZUBER. Data Resource Profile. The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). International Journal of Epidemiology 2013b roč. 42 č. 4, s. 992–1001. https://doi.org/10.1093/ije/dyt088

BURY, Mike. Ageing, gender and sociological theory. In ARBER, Sara a Jay GINN (eds.). Connecting gender and ageing: a sociological approach. Buckingham: Open University Press, 1995, s. 15–30. ISBN 0335194710.

CONNELL, Raewyn W. Masculinities. 2nd ed. Berkeley: University of California Press. 2005. ISBN 9780520246980.

COX, Donald. Motives for private income transfers [online]. Journal of Political Economy, 1987 roč. 95 č. 3 s. 508–546 [cit. 31. 5. 2014]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1831976. https://doi.org/10.1086/261470

ČSÚ. Senioři v mezinárodním srovnání [online]. Český statistický úřad, 2012 [cit. 31. 5. 2014]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1417-12-n_2012.

CUNNINGHAM-BURLEY, Sarah. „We don’t talk about it…“ Issues of gender and method in the portrayal of grandfatherhood. Sociology, 1984 roč. 18 č. 3, s. 325–338. ISSN 00380385. https://doi.org/10.1177/0038038584018003004

DAVIDSON, Kate, Tom DALY a Sara ARBER. Exploring the social worlds of older men. In ARBER, Sara, Kate DAVIDSON a Jay GINN (eds.). Gender and ageing: changing roles and relationships. 1st ed. Buckingham: Open University Press, 2003, s. 168–185. ISBN 0335213197.

DEGNEN, Cathrine. Minding the gap: The construction of old age and oldness amongst peers. Journal of Aging Studies, 2007 roč. 21 č. 1, s. 69–80. ISSN 08904065. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2006.02.001

DI GESSA, Giorgio, Karen F. GLASER, Debora J. PRICE, Anthea TINKER a Eloi Ribe MONTSERRAT. What Drives National Differences in Intensive Grandparental Childcare in Europe? [online]. Population Association of America, Annual Meeting Program, 2014 [cit. 31. 5. 2014]. Dostupné z: http://paa2014.princeton.edu/abstracts/140893.

DIMOVA, Ralitza a François-Charles WOLFF. Grandchild Care Transfers by Ageing Immigrants in France: Intra-household Allocation and Labour Market Implications. European Journal of Population / Revue européenne de Démographie, 2008 roč. 24 č. 3, s. 315–340. ISSN 10680-007-9122-x. https://doi.org/10.1007/s10680-007-9122-x

DUXBURY, Linda, Sean LYONS a Christopher HIGGINS. Too Much to do, and Not Enough Time: An Examination of Role Overload. In KORABIK, Karen, Donna S. LERO a Denise L WHITEHEAD (eds.). Handbook of Work_Family Integration: Research, Theory, and Best Practices. 1st ed. Burlington: Academic Press, 2008, s. 125–140. ISBN 978-0-12-372574-5. https://doi.org/10.1016/B978-012372574-5.50010-7

EMSLIE, Carol, Kate HUNT a Rosaleen O’BRIEN. Masculinities in older men: A qualitative study in the West of Scotland. Journal of Men’s Studies, 2004 roč. 12 č. 3, s. 207–225. ISSN 10608265. https://doi.org/10.3149/jms.1203.207

FAIRHURST, Eileen. New identities in ageing: perspectives on age, gender and life after work. In ARBER, Sara, Kate DAVIDSON a Jay GINN (eds.). Gender and ageing: changing roles and relationships. 1st ed. Buckingham: Open University Press, 2003, s. 31–46. ISBN 0335213197.

FINGERMAN, Karen L. The role of offspring and in-laws in grandparents ties to their grandchildren. Journal of Family Issues, 2004 roč. 25 č. 8, s. 1026–1049. https://doi.org/10.1177/0192513X04265941

GILLEARD, Christopher a Paul HIGGS. Cultures of Ageing. Self, Citizen and the Body. 1st ed. Harlow: Pearson Education, 2000. ISBN 0582356415.

GRADMAN, T.J. Masculine identity from work to retirement. In THOMPSON, Edward H. (ed.). Older men’s lives. 1st ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994, s. 104–121. ISBN 0803950802. https://doi.org/10.4135/9781452243474.n6

GUTMAN, David. Reclaimed powers: Men and women in later life. 2nd ed. New York: Basic Books. 1994. ISBN 0-8101-1120-9

HAGESTAD, Gunhild. Parent–child relations in later life: trends and gaps in past research. In LANCASTER, Jane B., Jeanne ALTMANN, Alice S. ROSSI a Lonnie R. SHERROD (eds.). Parenting Across the Life Span. 1st ed. New York: Aldine de Gruyter Pubs, 1987, s. 405–429. ISBN 978-0-202-36382-0.

HANK, Karsten a Isabella BUBER. Grandparents Caring for Their Grandchildren Findings From the 2004 Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe. Journal of Family Issues, 2009 roč.30 č. 1, s. 53–73. ISSN 0192513X. https://doi.org/10.1177/0192513X08322627

HARPER, Sarah. Grandparenthood. In JOHNSON, Malcolm L. (ed.). The Cambridge Handbook of Age and Ageing. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 422–428. ISBN 0-521-82632-2. https://doi.org/10.1017/CBO9780511610714.044

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří. In RYŠAVÝ, Dan. Sociologica-Andragogica. Problémy ohrožených skupin. Mezigenerační vztahy v rodině, 2010, s. 11–26. ISSN 1803-0246.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt: Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7419-152-7.

HIGGS, Paul, Miranda LEONTOWITSCH, Fiona STEVENSON a Ian Rees JONES Not just old and sick – the „will to health“ in later life. Ageing and Society, 2009 roč. 29 č. 5, s. 687–707. ISSN 0144686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X08008271

CHERLIN, Andrew J. a Frank F. FURSTENBERG, Jr. The new american grandparent. 2nd ed. Cambridge: Harvard University Press, 1986. ISBN 9780674029484 .

IGEL, Corinne, Martina BRANDT, Klaus HABERKERN a Marc SZYDLIK. Specialization between Family and State: Intergenerational Time Transfers in Western Europe. Journal of Comparative Family Studies, 2009 roč. 40 č. 2, s. 203-226. ISSN 00472328. https://doi.org/10.3138/jcfs.40.2.203

IGEL, Corinne a Marc SZYDLIK. Grandchild care and welfare state arrangements in Europe. Journal of European Social Policy, 2011 roč.21 č. 3, s. 210–224. ISSN 0958-9287. https://doi.org/10.1177/0958928711401766

JONES, Ian Rees, Martin HYDE, Christina R. VICTOR, Richard D. WIGGINS, Chris GILLEARD a Paul HIGGS. The evolution of the third age. In JONES, Ian Rees, Martin HYDE, Christina R. VICTOR, Richard D. WIGGINS, Chris GILLEARD a Paul HIGGS (eds.). Ageing in a consumer society. From Passive to Active Consumption in Britain. Bristol: Bristol Polity Press, 2008, s. 13–29. ISBN 1861348827.

JONES, Rebecca L. „Older people“ talking as if they were not older people: Positioning theory as an explanation. Journal of Ageing Studies,2006 č. 20, s. 79–91. ISSN 08904065. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2004.12.003

KATZ, Stephen. Busy Bodies: Activity, Ageing and the Management of the Everyday Life. Journal of Ageing Studies, 2000 roč. 14 č. 2, s. 135–152. ISSN 08904065. https://doi.org/10.1016/S0890-4065(00)80008-0

KOHLI, Martin. Private and Public Transfers Between Generations: Linking the Family and the State. European Societies1998 roč. 1 č. 1, s. 81-104.ISSN: 1461–6696. https://doi.org/10.1080/14616696.1999.10749926

KUCHAŘOVÁ, Věra. Život ve stáří. (Zpráva o výsledcích empirického šetření). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 89 s.

LASLETT, Peter. The Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age. 2nd ed. London: Weidenfeld and Nicolson, 1991. ISBN 0-674-32327-0.

MALTER, Frederic, Axel BÖRSCH-SUPAN (eds.). SHARE Wave 4: Innovations & Methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, 2013.

MANN, Robin. Out of the shadows?: Grandfatherhood, age and masculinities. Journal of Aging Studies, 2007 roč. 21 s. 281–291. ISSN: 0890-4065. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2007.05.008

MANN, Robin a George LEESON. Grandfathers in Contemporary Families in Britain: Evidence from Qualitative Research. Journal of Intergenerational Relationships, 2010 roč. 8 č. 3, s. 234–248. ISSN 15350770. https://doi.org/10.1080/15350770.2010.498774

MANN, Robin, Hafiz T. A. KHAN a George W. LEESON. Age and gender differences in grandchildren's relations with their maternal grandfathers and grandmothers [online]. Oxford Institute of Ageing, 2009 [cit. 22. 5. 2014]. Dostupný z: http://www.ageing.ox.ac.uk/system/files/Workingpaper209.pdf .

MARSHALL, Barbara L. a Stephen KATZ. From androgyny to androgens: Resexing the ageing body. In CALASANTI, Toni M. a Kathleen F. SLEVIN (eds.). Age Matters. New York: Routledge, 2006, s. 75–99. ISSN 0-415-95223-9.

MCGARRY, Kathleen a Robert F. SCHOENI. Transfer Behavior Within the Family: Results From the Asset and Health Dynamics Study. The Journals of Gerontology, 1997 č. 52B(Special Issue), s. 85–92. ISSN 10795014. https://doi.org/10.1093/geronb/52B.Special_Issue.82

MEYER, Madonna Harrington. Grandmothers at Work: Juggling Families and Jobs. 1st ed. New York: New York University Press. 2014. ISBN 978-0-8147-2947-2. https://doi.org/10.18574/nyu/9780814729236.003.0001

MILLWARD, Christine. Effects of Gender and Paid Work on Grandparenting Family. Family Matters, 1997 č. 46, s. 18–21. ISSN 9707091389.

MILLWARD, Christine. Family relationships and intergenerational exchange in later life. [online]. Melbourne: Australian Institute of Family Studies, 1998 [cit. 31. 5. 2014]. ISBN 0 642 32053 5. Dostupné z: http://aifs.gov.au/institute/pubs/WP15.pdf

MOODY, Harry R. Productive Aging and the ideology of Old Age. Pp. 175–194 In MORROW-HOWELL, Nancy, James HINTERLONG a Michael Wayne SHERRADEN (eds.). Productive Aging. 1st ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001, s. 175–194. ISBN 0-8018-6557-3.

NEUGARTEN, Bernice L. a Karol K. WEINSTEIN. The changing american grandparent. Journal of Marriage and Family, 1964 roč. 26 č. 2, s. 199–204. ISSN 00222445. https://doi.org/10.2307/349727

PHILLIPSON, Chris a Jason L. POWELL. Risk, social welfare and old age. In TULLE, Emanuelle (ed.). Old age and agency. 1st ed. New Yourk: Nova Science Publishers, 2004, s. 17–26. ISBN 1-59033-884-7.

REITZES, Donald C. a Elizabeth J. MUTRAN. Grandparent Identity, Intergenerational Family Identity, and Well-Being. The Journals of Gerontology, 2004 roč. 59B č. 4, s. 213–219. ISSN 10795014. https://doi.org/10.1093/geronb/59.4.S213

ROBERTO, Karen A., Katherine R. ALLEN a Rosemary BLIESZNER. Grandfathers' perceptions and expectations of relationships with their adult grandchildren.

Journal of Family Issues, 2001 roč. 22 č. 4, s. 407–426. ISSN 0192513X. https://doi.org/10.1177/019251301022004002

ROWE, John W. a Robert L. KAHN. Successful aging. 1st ed. New York: Pantheon Books, 1998. ISBN 0440508630.

RUBINSTEIN, Robert L. The third age. In WEISS, Robert S. a Scott A. BASS (eds.). Challenges of the Third Age. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 29–41. ISBN 9780195150254.

SILVER, Catherine B. Gendered Identities in Old Age: Toward (de)gendering. Journal of Aging studies, 2003 roč. 17 č. 4, s. 379-397. ISSN 08904065. https://doi.org/10.1016/S0890-4065(03)00059-8

SILVERSTEIN, Merril, Daphna GANS a Frances M. YANG. Intergenerational support to aging parents. The role of norms and needs. Journal of family issues, 2006 roč. 27 č. 8, s. 1068–1084. ISSN 0192513X. https://doi.org/10.1177/0192513X06288120

SOMARY, Karen a George STRICKER. Becoming a grandparent: A longitudinal study of expectations and early experiences as a function of sex and lineage. The Gerontologist, 1998 roč. 38 č. 1, s. 53–61. ISSN 00169013. https://doi.org/10.1093/geront/38.1.53

SPITZE, Glenna a John LOGAN Gender differences in family support. Is there a payoff? The Gerontologist, 1989 roč. 29 č. 1, s. 108–113. ISSN 00169013. https://doi.org/10.1093/geront/29.1.108

SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 9788086429625.

TARRANT, Anna. Constructing a social geografy of grandparenthood: a new focus for intergenerationality. Area, 2010 roč. 42 č. 2, s. 190–197. ISSN 00040894. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2009.00920.x

TARRANT, Anna. Grandfathering: the construction of new identities and masculinities. In ARBER, Sara a Virpi TIMONEN (eds.). Contemporary Grandparenting: Changing Family Relationships in Global Contexts. Bristol: Policy Press, 2012, s. 200–222. ISBN 978 1 84742. 967 4.

THOMPSON, Edward H. Jr. a Patrick M. WHEARTY. Older Men´s Social Participation: The Importance of Masculinity Ideology. The Journal of Men´s Studies, 2004 roč. 13 č. 1, s. 5–24. ISSN 10608265. https://doi.org/10.3149/jms.1301.5

UHLENBERG, Peter. Historical Forces Shaping Grandparent-Grandchild Relationships: Demography and Beyond. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 2005 roč. 24 s. 77–98. ISSN 01988794.

UHLENBERG, Peter a Bradley G. HAMMILL. 1998. Frequency of Grandparent Contact With Grandchild Sets: Six Factors That Make a Difference. The Gerontologist, 1998 roč. 38 č. 3, s. 276–285. ISSN 00169013. https://doi.org/10.1093/geront/38.3.276

VANDELL, Deborah L., Kathleen MCCARTNEY, Margaret T. OWEN, Cathryn BOOTH a Alison CLARKE-STEWART. Variations in Child Care by Grandparents During the First Three Years. Journal of Marriage and Family, 2003 roč. 65 č. 2, s. 375–381. ISSN 00222445. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00375.x

VERBRUGGE, Lois M. a Angelique CHAN. Giving help in return: Family reciprocity by older Singaporeans. Ageing and society, 2008 roč. 28 č. 1, s. 5–34. ISSN 0144686X. https://doi.org/10.1017/S0144686X07006447

VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu [online]. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003 [cit. 31. 5. 2014]. Dostupné z: http://www.mature-project.eu/materials/vidrab.pdf.

WALDROP, Deborah P. a Joseph A. WEBER. From grandparent to caregiver: The stress and

satisfaction of raising grandchildren. Families in Society, 2001 roč. 82 č. 5, s. 467–472. ISSN 10443894.

WEISS, Robert S. a Scott A. BASS. Introduction. In WEISS, Robert S. a Scott A. BASS (eds.). Challenges of the Third Age, 2002. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 3–13. ISBN 9780195150254.

WILTON, Virginia a Judith A. DAVEY. Grandfathers – their changing family roles and contributions [online]. Wellington: New Zealand Institute for Research on Ageing Victoria University of Wellington, 2006 [cit. 31. 5. 2014]. Dostupné z: http://www.familiescommission.org.nz/sites/default/files/downloads/BS-grandfathers.pdf.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-3-51


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. 'It's Raining, Grandpa, Let's Go Out! So We Went.' Grandfathering as an Essential Role for Older Men
Tatiana Sedláková, Lucie Galčanová, Andrea Bělehradová
Czech Sociological Review  ročník: 54,  číslo: 1,  první strana: 101,  rok: 2018  
https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.1.397

2. Why Divorced Grandfathers Provide Grandchild Care Less Often Than Married Grandfathers?
Barbora Hubatková, Martin Kreidl, Zuzana Žilinčíková
Czech Sociological Review  ročník: 51,  číslo: 5,  první strana: 783,  rok: 2015  
https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.214

3. The Meaning and Performance of the Grandparenting Role among Young Old Czechs
Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková
Czech Sociological Review  ročník: 51,  číslo: 5,  první strana: 761,  rok: 2015  
https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.213