Traumatické komedie: Politika paměti v českém filmu

Radim Hladík

Abstrakt

Článek se zabývá českou post-socialistickou kulturou a transponuje rozdíly mezi kulturou tranzice a intelektuální kulturní formací na rovinu kolektivní paměti. Zatímco kultura tranzice je spojovaná spíše se zapomínáním, intelektuální kulturní formace představuje nositele traumatické formy paměti. Tento proces konstrukce kulturního traumatu je sledován na příkladu národní kinematografie, v níž intelektuálové figurují jako tvůrci. Čtyři úspěšné hořké komedie o normalizaci natočené po roce 1989 jsou podrobeny analýze pomocí sémiotické redukce. Klíčové politické termíny jsou mapovány v sémiotickém čtverci a navzdory danému žánru poukazují na komplexní reprezentaci státně-socialistické minulosti. Pro konstrukci traumatu je klíčové odmítnutí utopického překonání binární opozice mezi komunismem a antikomunismem. Zdůrazněny jsou póly bezmoci a odpovědnosti k rodině, jež odkazují na problém morální volby. Tento způsob připomínání minulosti může paradoxně kultuře tranzice prospívat tím, že ve veřejné sféře nabízí alternativu oficiální politice paměti.

Klíčová slova

česká kinematografie; komedie; paměť; post-komunismus; post-socialismus; trauma

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AUGÉ, Marc. Les formes de l‘oubli. Paris : Payot, 2001. 121 s. ISBN 2-228-89162-2.

ALEXANDER, Jeffrey C. Toward a Theory of Cultural Trauma. In ALEXANDER, J.C. Cultural Trauma and Collective Identity. 1. vyd. Berkeley, London : University of California Press, 2004. 304 s. ISBN 978-0520235946. https://doi.org/10.1525/california/9780520235946.003.0001

ANDERSON, Benedict. Představy společenství : Úvahy o původu a šíření nacionalismu. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2008. 276 s. ISBN 978-80-246-1490-8.

BOURDIEU, Pierre. Homo Academicus. Stanford : Stanford University Press, 1988. 344 s. ISBN 978-0804717984.

BRYANT, Chad. Whose Nation? : Czech Dissidents and History Writing from a Post-1989 Perspective. History and Memory, 2000, roč. 12, č. 12, s. 30 – 64. ISSN 0935-560X. https://doi.org/10.1353/ham.2000.0002

COOMBES, Annie E. History After Apartheid : Visual Culture and Public Memory in a Democratic South Africa. Durham : Duke University Press, 2003. 384 s. ISBN 978-0822330721. https://doi.org/10.1215/9780822384922

DOMINKOVÁ, Petra. We Have Democracy, Don’t We? : Czech Society as Refl ected in Contemporary Czech Cinema. In APOR, P., SARKISOVA, O. eds. Past for the Eyes : East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989. Budapest : Central European University Press, 2008, s. 215 – 244. ISBN 978-9639776036 .

ENNS, Anthony. The Politics of Ostalgie : Post-socialist Nostalgia in Recent German Film. Screen, 2007, č. 48, s. 475 – 491. ISSN 0036-9543. https://doi.org/10.1093/screen/hjm049

ESBENSHADE, Richard S. Remembering to Forget : Memory, History, National Identity in Postwar East-Central Europe. Representations, 1995, č. 49, s. 72 – 96. ISSN 0734-6018. https://doi.org/10.2307/2928750

EYAL, Gil. Identity and Trauma : Two Forms of the Will to Memory. History and Memory, 2004, č. 16, s. 5 – 36. ISSN 0935-560X. https://doi.org/10.1353/ham.2004.0002

EYERMAN, Ron. Cultural Trauma. 1. vyd. Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-0521004374.

GREIMAS, Algirdas Julien ; RASTIER, François. Les jeux des contraintes sémiotiques. In GREIMAS, A.J. Du sens : Essais sémiotiques. Paris : Éditions du Seuil, 1970, s. 135 – 155.

HOLÝ, Ladislav. The End of Socialism in Czechoslovakia. In HANN, Ch.M. ed. Socialism: Ideals, Ideologies, and Local Practice. London : Routledge, 1993, s. 204 – 217. ISBN 978-0415083225. https://doi.org/10.4324/9780203396445_chapter_13

IRWIN-ZARECKA, Iwona. Frames of Remembrance : The Dynamics of Collective Memory. New Brunswick : Transaction Publishers, 1994.

JAMES, Beverly. Fencing in the Past : Budapest’s Statue Park Museum. Media, Culture & Society, 1999, č. 21, s. 291 – 311. ISSN 0163-4437. https://doi.org/10.1177/016344399021003001

JAMES, Beverly. Imagining Postcommunism. College Station : Texas A&M University Press, 2005. 216 s. ISBN 978-1585444052.

JAMESON, Fredric. The Political Unconscious : Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca : Cornell University Press, 1982.

JAMESON, Fredric. On Meaning. In JAMESON, F. The Ideologies of Theory. London, New York : Verso, 2008. ISBN 978-1844672776.

KENNEDY, Michael D. Cultural Formations of Postcommunism : Emancipation, Transition, Nation and War. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2002. 369 s. ISBN 978-0816638581.

KENNEDY, Michael D. ; GALTZ, Naomi. From Marxism to Postcommunism: Socialist Desires and East European Rejections. Annual Review of Sociology, 1996, č. 22, s. 437 – 458. ISSN 0360-0572. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.437

MARADA, Radim. Pamět’, trauma, generace. Sociálni Studia, 2007, č. 1–2 , roč. 4, s. 79 – 95. ISSN 1214-813X.

MINOW, Martha. Between Vengeance and Forgiveness : Facing History after Genocide and Mass Violence. Boston : Beacon Press, 1999. 224 s. ISBN 978-0807045077.

NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií : problematika míst. In Politka paměti : antologie francouzských společenských věd. Cahiers du CEFRES, č. 13. Praha : CEFRES, 1998. s. 7 – 31.

OUTHWAITE, William ; RAY, Larry J. Social Theory and Postcommunism. Oxford : Blackwell, 2005. 264 s. ISBN 978-0631211129. https://doi.org/10.1002/9780470773345

RICOEUR, Paul. Memory, History, Forgetting. Chicago, London : University of Chicago Press, August 2004. 274 s. ISBN 0-226-71341-5.

ROBERTS, Ken ; POVALL, Sue ; THOLEN, Jochen. Farewell to the Intelligentsia : Political Transformation and Changing Forms of Leisure Consumption in the Former Communist Countries of Eastern Europe. Leisure Studies, 2004, č. 2, roč. 24, s. 115 – 135. ISSN 0261-4367. https://doi.org/10.1080/0261436042000275486

ROSENSTONE, Robert A. History on Film/Film on History. 1. vyd. White Plains : Longman, 2006. 200 s. ISBN 978-0582505841.

ROSENSTONE, Robert A. Historical Film/Historical Thought. South African Historical Journal, 2003, č. 48, s. 10 – 22. ISSN 0305-7070. https://doi.org/10.1080/02582470308671920

SKHLAR, Judith N. The Faces of Injustice. New Haven, London : Yale University Press, 1990. ISBN 978-0300045994.

WILLIAMS, Raymond. Culture and Materialism. London, New York : Verso, 2005. 278 s. ISBN978-1844670604.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-1-9