"Konformní nekonformisté" - konceptualizace současné podoby mainstreamové mládeže a její relevance pro sociologii mládeže

Michaela Pyšňáková

Abstrakt

V článku jsou představeny problémy spojené s nejednotností chápání mainstreamu v samotné sociologii mládeže. Autorka se snaží vysvětlit, proč není vhodné zkoumat mainstreamovou mládež odděleně z kulturní a strukturální perspektivy. Dotýká se také některých zavedených stereotypů spojených s mainstreamem, jako jsou generace rodičů, konzumerismus a nepřátelský systém, na nichž demonstruje, že rebelie a nonkonformita nejsou dominantními charakteristikami většiny současné mládeže. Článek poukazuje na paradox, kdy se současná mládež ukazuje být navzdory povrchnímu zdání nonkonformity ve svých hodnotách stále více konformní a konzervativní. Analýza naznačuje, že tento fakt je možné vysvětlit v termínech individualisticky orientovaných hodnot mládeže, kdy se individualismus všudypřítomný v jejich životech stává novou konformitou. Opírá se přitom o data z výzkumů hodnotových orientací mladých lidí v české společnosti z let 1991, 1999 a 2008.

Klíčová slova

konformita; individualizace; mainstream; nonkonformita; hodnoty; mládež

Plný Text: