Imigrace a nový náboženský pluralismus. Srovnání situace v EU a USA

José Casanova

Abstrakt

Článek se zaměřuje na nové ne-evropské imigranty v USA a zemích EU a zvláště na náboženství (primárně islám), která si s sebou do nových destinací přinášejí. Text srovnává situaci v USA se situací v zemích EU, stejně jako odlišné tradice vyrovnávání se s problémem role náboženství ve veřejném životě a přizpůsobování se náboženským "jiným" v západní Evropě a v USA. Zatímco v západní Evropě můžeme být svědky rostoucích obtíží ve vztazích mezi islámem a převažujícím evropským sekulárním diskurzem, je situace v USA mnohem lepší. Tento fakt lze vysvětlit stukturou amerického denominacionalismu, který je lépe připravený na začlenění nových náboženství do amerického občanského náboženství, přestože ani zde není daný proces jednoduchý.

Klíčová slova

katolicismus; denominacionalismus; Evropa; imigrace; islám; náboženství; náboženský pluralismus; sekularismus; USA

Plný Text: