Imigrace a nový náboženský pluralismus. Srovnání situace v EU a USA

José Casanova

Abstrakt

Článek se zaměřuje na nové ne-evropské imigranty v USA a zemích EU a zvláště na náboženství (primárně islám), která si s sebou do nových destinací přinášejí. Text srovnává situaci v USA se situací v zemích EU, stejně jako odlišné tradice vyrovnávání se s problémem role náboženství ve veřejném životě a přizpůsobování se náboženským "jiným" v západní Evropě a v USA. Zatímco v západní Evropě můžeme být svědky rostoucích obtíží ve vztazích mezi islámem a převažujícím evropským sekulárním diskurzem, je situace v USA mnohem lepší. Tento fakt lze vysvětlit stukturou amerického denominacionalismu, který je lépe připravený na začlenění nových náboženství do amerického občanského náboženství, přestože ani zde není daný proces jednoduchý.

Klíčová slova

katolicismus; denominacionalismus; Evropa; imigrace; islám; náboženství; náboženský pluralismus; sekularismus; USA

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Asad, T. 2006. „Trying to Understand French Secularism.“ In H. de Vries (ed.) Political Theologies, New York: Fordham University Press. https://doi.org/10.5422/fso/9780823226443.003.0026

Barisic, S. 2002. „Pat Roberson Describes Islam as a Violent Religion That Wants to Dominate.“ Associated Press, February 22.

Bauböck R. (ed.) 1994. From Aliens to Citizens: Redefi ning the Status of Immigrants in Europe. Aldershot: Ashgate.

Bauböck, R. 1991. Immigration and the Boundaries of Citizenship. Wien: Institut für Höhere Studien.

Bauböck, R.; Heller, A.; Zolberg, A. R. (eds.) 1996. The Challenges of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration. Aldershot: Ashgate.

Bauböck, R.; Rundell, J. (eds.) 1998. Blurred Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship. Aldershot: Ashgate.

Bellah, R. 1967. „Civil Religion in America.“ Daedalus 96, no. 1.

Billington, R. A. 1938. The Protestant Crusade, 1800–1860: A Study of the Origins of American Nativism. New York: Macmillan.

Bowen, J. 2004. „Muslims and Citizens, France’s Headscarf Controversy.“ Boston Review, February/March.

Casanova, J. 1994. Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226190204.001.0001

Casanova, J. 1998. „Between Nation and Civil Society: Ethno-Linguistic and Religious Pluralism in Ukraine.“ In R. Heffner (ed.) Democratic Civility, New Brunswick, N.J.: Transaction Books.

Casanova, J. 2001. „Civil Society and Religion: Retrospective Refl ections on Catholicism and Prospective Refl ections on Islam.“ Social Research 68, 4 Winter.

Casanova, J. 2006. „Religion, Secular Identities and European Integration.“ In P. Katzenstein, T. Byrnes (eds.) Religion and European Integration, Cambridge: Cambridge University Press.

Cesari, J. 2004. L’Islam à l’Épreuve de l’Occident. Paris: La Découverte.

Cesari, J. 2004. When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781403978561

Cimino, R. „Evangelical Discourse on Islam after 9/11.“ Studie představená na výročním zasedání Association for the Sociology of Religion, Atlanta, August 15-17.

Davie, G. 1994. Religion in Britain Since 1945: Believing Without Belonging. Oxford: Blackwell.

Davie, G. 2000. Religion in Modern Europe: A Memory Mutates, Oxford: Oxford University Press.

Davis, D. B. 1960. „Some Themes of Countersubversion: An Analysis of Anti-Masonic, Anti-Catholic, and Anti-Mormon Literature.“ Mississipi Valley Historical Review 47. https://doi.org/10.2307/1891707

Diaz-Stevens, A. M. 1993. Oxcart Catholicism on Fifth Avenue: the Impact of the Puerto Rican Migration upon the Archdiocese of New York. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Diaz-Stevens, A. M.; Stevens-Arroyo, A. M. 1998. Recognizing the Latino Resurgence in U.S. Religion. Boulder, Co.: Westview Press.

Dolan, J. P. 1985. The American Catholic Experience, Garden City, N.Y.: Doubleday.

Dolan, J. P.; Deck, A. F. (eds.) 1994. Hispanic Catholic Culture in the United States. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Dolan, J. P.; Hinojosa, G. M. 1994. Mexican-Americans and the Catholic Church, 1900–65. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press.

Dolan, J. P.; Vidal, J. R. (eds.) 1994. Puerto Rican and Cuban Catholics in the United States 1900–65. Notre Dame, Ind: Notre Dame University Press.

Ebaugh, H. R.; Chafetz, J. S. (eds.) 2000. Religion and the New Immigrants, Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Eck, D. L. 2002. A New Religious America: How a „Christian Country“ Has Become the World’s Most Religiously Diverse Nation. San Francisco: Harper. On-line dokument, dostupný na: http://nis.princeton.edu

Fallaci, O. 2002. The Rage and the Pride. New York: Rizzoli. Ferrari, S; Bradney, A. (eds.) 2000. Islam and European Legal Systems. Aldershot: Ashgate.

Gaspard, F; Khosrokhavar, F. 1995. Le Foulard et la République. Paris: La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.gaspa.1995.01

Geisser, V. 2003. La Nouvelle Islamophobie. Parisl La Découverte.

Greeley, A. M. 1972. The Denominational Society; A Sociological Approach to Religion in America. Glenview, Ill.: Scott, Foresman.

Greeley, A. M. 2003. Religion in Europe at the End of the Second Millennium: A Sociological Profi le. New Brunswick, N.J.: Transaction Books.

Hadaway, K.; Marler, P. L.; Chaves, M. 1993. „What the Polls Don’t Show: A Closer Look at U.S. Church Attendance.“ American Sociological Review, 58. https://doi.org/10.2307/2095948

Haddad, Y. Y. (ed.) 2002. Muslims in the West: From Sojourners to Citizens. New York: Oxford University Press.

Haddad, Y. Y.; Esposito, J. L. (eds.) 1998. Muslims on the Americanization Path? Atlanta, Ga.: Scholars Press.

Haddad, Y. Y.; Smith, J. I. 202. Muslim Minorities in the West: Visible and Invisible. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Haddad, Y. Y.; Smith, J. I.; Esposito, J. L. (eds.) 2003. Religion and Immigration. Christian, Jewish, and Muslim Experiences in the United States, Walnut Creek, CA: AltaMira.

Herberg, W. 1960. Protestant-Catholic-Jew. Garden City, N.Y.: Doubleday.

Hertzberg, A. 1989. The Jews in America, Four Centuries of an Uneasy Encounter. New York: Simon & Schuster.

Hervieu-Leger, D. 2004. „Religion und Sozialer Zusammenhalt.“ Transit. Europäische Review, 26, Sommer.

Higham, J. 1999. „Instead of a Sequel, or, How I Lost My Subject.“ In Ch. Hirschman, P. Kasinitz, J. De Wind Handbook of International Migration: The American Experience, New York: Russell Sage.

Higham, J. 1988. Strangers in the Land: Patterns of American Nativism, 1860–1925, 2. vydání. New Brusnwick, N.J.: Rutgers University Press.

Hirschman, Ch.; Kasinitz, P.; de Wind, J. (eds.) 1999. The Handbook of International Migration: The American Experience. New York: Russell Sage.

Huntington, S. P. 2004. Who Are We?: The Challenge’s to America’s National Identity. New York: Simon & Schuster.

Ignatiev, N. 1995. How the Irish Became White. New York: Routledge.

Jasso, G.; Massey, D. S.; Rosenzweig, M. R.; Smith, J. P. 2003. „Exploring the Religious Preferences of Recent Immigrants to the United Sates: Evidence from the New Immigrant Survey Pilot“ In Y. Y. Haddad, J. I. Smith, J. L. Esposito (eds.) Religion and Immigration. Christian, Jewish, and Muslim Experiences in the United States, Walnut Creek, CA: AltaMira.

Jelen, T.; Wilcox, C. (eds.) 2002. Religion and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few and the Many. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511814402

King, D. S. 2000. Making Americans: Immigration, Race, and the Origins of the Diverse Democracy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Kurien, P. (vyjde). „Being Young, Brown and Hindu: The Identity Struggles of Second Generation Indian Americans.“ Journal of Contemporary Ethnography.

Kurien, P. 2002. „ ,We Are Better Hindus Here‘ Religion and Ethnicity Among Indian Americans.“ In J. H. Kim a P. G. Min (eds.) Building Faith Communities: Asian Immigrants and Religions, Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Kurien, P. 2004. „Multiculturalism and Etnic Nationalism: The Development of an American Hinduism.“ Social Problems Vol 51, 3. https://doi.org/10.1525/sp.2004.51.3.362

Kwon, H.-Y; Kim, K. Ch.; Warner, R. S. (eds.) 2001. Korean Americans and Their Religions. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.

Lawrence, B. B. 2002. New Faiths, Old Fears: Muslims and Other Asian Immigrants in American Religious Life. New York: Columbia University Press.

Lemann, N. 1996. The Promised Land. The Great Black Migration and How It Changed America. New York: Vintage. Glazer, N.; Moynihan, D. P. 1963. Beyond the Melting Pot: The

Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish of New York City. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Leonard, K. I. 2003. Muslims in the United States: The State of Research. New York: Russell Sage.

Lincoln, E. C. 1984. Race, Religion and the Continuing American Dilemma. New York: Hill & Wang.

Madeley, J.; Enyedi, Z. (eds.) 2003. Church and State in Contemporary Europe. London: Frank Cass. https://doi.org/10.4324/9780203493847

Maréchal, B.; Allievi, S.; Dassetto, F.; Nielsen, J. (eds.) 2003. Muslims in the Enlarged Europe. Leiden: Brill.

Martin, D. 1978. A General Theory of Secularization. New York: Harper & Row.

Martin, D. 1990. Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America. London: Blackwell.

Martin, D. 2002. Pentecostalism: The World Their Parish. London: Blackwell.

Mead, S. E. 1976. „Denominationalism: The Shape of Protestantism in America.“ In The Lively Experiment: The Shaping of Christianity in America, New York: Harper & Row.

Modood, T. 2005. Multicultural Politics. Racism, Ethnicity, and Muslims in Britain. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Modood, T.; Werbner, P. (eds.) 1997. The Politics of Multiculturalism in the New Europe: Racism, Identity, and Community. London: Zed Books.

Moch, L. P. 2003. Moving Europeans. Migration in Western Europe since 1650, 2. vydání. Bloomington: Indiana University Press.

Moore, L. R. 1986. Religious Outsiders and the Making of Americans. New York: Oxford University Press.

Portes, A.; Rumbaut, R. G. 1996. Immigrant America: A Portrait, 2 vydání. Berkeley: University of California Press.

Protero, S. (ed.) 2005. A Nation of Religions: The Politics of Pluralism in Multireligious America. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press.

Rath, J.; Penninx, R.; Groenendijk, K.; Meyer, A. 2001. Western Europe and Its Islam. The Social Reaction to the Institutionalization of ,New Religion‘ in the Netherlands, Belgium and the United Kingdom. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004397859

RIINY: „Religion and Immigrant Incorporation in New York.“ Pod vedením J. Casanovy a A. Zolberga v rámci International Center for Migration, Ethnicity, and Citizenship na New School for Social Research, New York.

Roy, O. 2004. Globalised Islam. The Search for a New Umma. London: Hurst & Company.

Said, B. 1997. A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism. London: Zed Books.

Sciolino, E. 2004. „Debate Begins in France on Religion in the Schools.“ The New York Times, February 4.

Shadid, W. A. R.; Koningsveld, P. S. (eds.) 1996. Muslims in the Margin: Political Responses to the Presence of Islam in Western Europe. Kampen: Kok Pharos.

Shadid, W. A. R.; Koningsveld, P.S. (eds.) 1995 Religious Freedom and the Position of Islam in Western Europe. Kampen: Kok Pharos.

Smith, J. 1999. Islam in America. New York: Columbia University Press.

Smith, T. L. 1978. „Religion and Ethnicity in America.“ American Historical Review, 83. https://doi.org/10.2307/1854689

Smith, T. W. 2001. Estimating the Muslim Population in the United States. New York: The American Jewish Committee.

The Pluralism Project CD-Rom. 1997. On Common Ground: World Religions in America, New York: Columbia University Press.

Trust, R. 1997. Islamophobia: A Challenge for Us All. London: Runnymede Trust.

Vasquez, M. A.; Marquardt, M. F. (eds.) 2003. Globalizing the Sacred: Religion Across the Americas, New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press.

Vertovec, S; Peach, C. (eds.) 1997. Islam in Europe: The Politics of Religion and Community. Basingstoke: McMillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25697-6

Warner, R. S.; Wittner, J. G. (eds.) 1998. Gatherings in Diaspora: Religious Communities and the New Immigration. Philadelphia: Temple University Press.

Weibel, N. 2000. Par Delà le Voile: Femmes d’Islam en Europe. Brussels: Complexe.

Williams, R. R. 1988. Religion of Immigrants from India and Pakistan: New Threads in the American Tapestry. New York: Cambridge University Press.

Wood, F. G. 1990. The Arrogance of Faith: Christianity and Race in America from the Colonial Era to the Twentieth Century. New York: Alfred A. Knopf.

Yang, F. 1999. Chinese Christians in America. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press.

Zolberg, A. R; Long, L. W. 1999. „Why Islam is Like Spanish: Cultural Incorporation in Europe and the United States.“ Politics and Society, 27, no. 1. https://doi.org/10.1177/0032329299027001002

https://doi.org/10.5817/SOC2006-1-29