Güttler, Vojen

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Česká republika