Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Analysis of Biometric Data Under the General Data Protection Regulation
Ján Matejka, Soňa Matochová, Josef Prokeš
Acta Informatica Pragensia  ročník: 8,  číslo: 2,  první strana: 88,  rok: 2019  
https://doi.org/10.18267/j.aip.126Copyright (c) 2018 Ján Matejka, Alžběta Krausová, Vojen Güttler

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.