Internet věcí a ochrana dat v evropském kontextu

František Kasl

Abstrakt

Příspěvek je věnován vybraným aspektům Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v kontextu internetu věcí. Po úvodním vymezení tohoto technologického trendu je pozornost zaměřena na tři dílčí oblasti úpravy, a to s ohledem na specifika internetu věcí. Prvně je otevřena otázka ochranných opatření a pseudonymizace údajů a problémů s tím spojeným. Následně je pojednáno o významu posunu k samoregulaci v podobě posouzení vlivu a omezeních, která vyplývají v tomto směru z jiných souvisejících ustanovení úpravy. Jako třetí je zmíněna nově zavedená obecná mandatorní oznamovací povinnost v případě narušení bezpečnosti osobních údajů a představen kontext této problematiky v širším než evropském měřítku. V závěru je pojednáno o rizicích, kterým čelí efektivní prosazení nově přijaté úpravy, a výzvách, které je zapotřebí zdolat před jeho účinností.

Bibliografická citace

KASL, František. Internet věcí a ochrana dat v evropském kontextu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2016, č. 13, s. 111-146. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5422

Klíčová slova

internet věcí;ochrana dat;Obecné nařízení o ochraně údajů

Plný Text:
Copyright (c) 2016 František Kasl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.