E-Sbírka a e-Legislativa

Václav Stupka

Abstrakt

Jako součást systému eGovernmentu vznikla v České republice po vzoru mnoha moderních států myšlenka elektronizace tvorby práva a přístupu k právu. Projekty e-Sbírka a e-Legislativa mají za cíl dosáhnout vyšší dostupnosti, přehlednosti a srozumitelnosti platného práva, zkvalitnění a zefektivnění tvorby práva ve všech stadiích legislativního procesu a zajištění transparentnosti legislativního procesu. Jejich hlavním obsahem pak je vytvoření právních a praktických podmínek pro zavedení elektronického legislativního procesu (e-Legislativa) a elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka). Tento článek si klade za cíl kritickým pohledem posoudit hlavní principy navrhovaného systému a zhodnotit jeho přínosy a nedostatky.

Bibliografická citace

STUPKA, Václav. E-Sbírka a e-Legislativa. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 9, s. 185-196. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5020

Plný Text: