Rozhodné právo pre zmluvné záväzky z medzinárodných licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva pri absencii voľby práva

Anton Konkol

Abstrakt

Pravidlá určenia rozhodného práva, ktorým sa riadia zmluvné záväzky z medzinárodných licenčných zmlúv, sú v Európskej únii stanovené v Nariadení Rím I. Jeho základným pilierom vyjadreným v článku 3 je princíp autonómie zmluvných strán. Nemenej dôležitým je však aj článok 4 obsahujúci pravidlá určenia rozhodného práva v prípadoch, ak zmluva neobsahuje dohodu o voľbe práva. Tento článok sa zaoberá práve analýzou článku 4 Nariadenia Rím I vo vzťahu k medzinárodným licenčným zmluvám na predmety priemyselného vlastníctva, ktoré neobsahujú dohodu o voľbe práva.

Bibliografická citace

KONKOL, Anton. Rozhodné právo pre zmluvné záväzky z medzinárodných licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva pri absencii voľby práva. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 9, s. 171-183. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5019

Plný Text: