Souhlas se zpracováním osobních údajů za časů Internetu

Jakub Míšek

Abstrakt

Studie Souhlas se zpracováním osobních údajů za časů Internetu analyzuje právní podstatu souhlasu se zpracováním osobních údajů a zkoumá jeho roli v systému práva ochrany osobních údajů. Následně upozorňuje na nedostatky v současné právní úpravě i faktickém stavu, které jsou zapříčiněny, mimo jiné, masivním rozvojem informačních a komunikačních technologií a lpění na starých myšlenkových modelech. Zvláštní kapitola je věnována cookies a obdobným technologiím. Je zkoumán jejich vztah k právu ochrany osobních údajů a adekvátnost současné právní úpravy. Součástí studie jsou také návrhy na možná řešení diskutovaných problémů.

Bibliografická citace

MÍŠEK, Jakub. Souhlas se zpracováním osobních údajů za časů Internetu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 9, s. 3-74. [cit. 2021-06-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5017

Plný Text: