Souhlas, nebo licenční závazek?

Martin Husovec

Abstrakt

V júli tohto roku bol v Právních rozhledoch publikovaný zaujimavý článok prof. Telca pod názvom “Souhlas, nebo licenční závazek?”. Tento krátky komentár prezentuje vybrané argumenty v  prospech, ale aj proti publikovanému názoru, ktorý presadzuje používanie súhlasu ako právneho základu pre niektoré slobodné licencie. Podľa názoru autora tohto komentára je súhlas síce možným právnym základom, no len pre pár slobodných licencií.  A  aj pre týchto pár licencií autor neodporúča z  nižšie prezentovaných dôvodov riešenie formou súhlasu v prípadoch intenzívneho komerčného použitia.

Bibliografická citace

HUSOVEC, Martin. Souhlas, nebo licenční závazek? Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 8, s. 3-8. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5000

Plný Text: