Úprava právních dokumentů pomocí značkovacích jazyků

Pavel Dvořák

Abstrakt

Článek „Úprava právních dokumentů pomocí značkovacích jazyků“ objasňuje poslání značkovacích jazyků a jejich využití v oblasti elektronické úpravy právních dokumentů. Na úvod je přiblížena problematika značkovacích jazyků a jejich možné využití v právní oblasti – označované jako Legal Markup. Na zřetel je rovněž brána relevantní česká právní úprava, která se formou právních předpisů zabývá. V neposlední řadě článek seznamuje s významnými zahraničními projekty, které zpracování právních dokumentů uvádějí v praxi. Součástí článku je rovněž popis průběhů značkování a aplikace schématu Akoma Ntoso na český právní předpis.

Bibliografická citace

DVOŘÁK, Pavel. Úprava právních dokumentů pomocí značkovacích jazyků. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 146-165. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4375

Klíčová slova

Akoma Ntoso; Legal XML; Legal Markup; právní dokument; právní předpis; XML; značkovací jazyk; značkování;

Plný Text: