Patentové právo a jeho strategické využití

Alžběta Krausová

Abstrakt

---

Bibliografická citace

KRAUSOVÁ, Alžběta. Patentové právo a jeho strategické využití. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. s. 27-31. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4356

Plný Text: