Patentové právo a jeho strategické využití

Alžběta Krausová

Abstrakt

Cílem tohoto článku je představit strategickou roli, kterou hraje patentové právo při rozvoji ekonomiky, která je v   současné době zaměřena především na výzkum, vývoj a technické inovace. Úvodem bude před-staveno patentové právo a jeho základní koncepty jako takové. Následně bude pozornost věnována omezením, se kterými se vlastníci patentů potýkají. Dále budou představeny strategie, které využívají různé subjekty na trhu s  patenty. V  závěru se článek stručně zaměří na diskusi o budoucnosti patentového práva.

Bibliografická citace

KRAUSOVÁ, Alžběta. Patentové právo a jeho strategické využití. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 27-31. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4356

Klíčová slova

patent, duševní vlastnictví, patentové nároky, patentová strategie, patentové dohody, licencování patentů

Plný Text: