Elektronické důkazy v právu hospodářské soutěže

Tomáš Kubeša

Abstrakt

Soutěžní úřady jsou při využívání elektronických důkazů omezeny hned několika instituty, které mají za cíl zajistit ochranu oprávněných zájmů účastníků řízení i  třetích stran. Mezi tyto instituty je vhodné zařadit ochranu professional legal privilege, zákaz fishing expeditions a důraz na přesné vymezení účastníků i předmětu řízení. Některé z těchto institutů byly v nedávné době výrazně upřesněny rozhodovací činností Evropské komise i soudů a zaslouží si tak bližší posouzení.

Bibliografická citace

KUBEŠA, Tomáš. Elektronické důkazy v právu hospodářské soutěže. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 24-27. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4355

Klíčová slova

Soutěžní právo, hospodářská soutěž, elektronické důkazy, místní šetření, advokátní tajemství, vymezení předmětu řízení, fishning expedition, professional legal privilege

Plný Text: