Svoboda “v síti”

David C. Hájiček

Abstrakt

Článek  se  zabývá  úpravou  a  prosazováním  ochrany soukromí  jedince  v  počítačové  síti,  zejména  potom v Internetu, a to jak správně právní, tak trestně právní. Pozornost je věnována i typům útoků na tyto chráněné statky,  jakož  i  Evropskému  zatýkacímu  rozkazu  a  jeho implementaci do českého právního řádu.

Bibliografická citace

HÁJIČEK, David. Svoboda “v síti”. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 5, s. 12-17. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4115

Klíčová slova

Ochrana soukromí, útoky proti soukromí, Evropský zatýkací rozkaz

Plný Text: