Kybernetická bezpečnost jako aktuální fenomén českého práva

Radim Polčák

Abstrakt

Česká republika je jedním z prvních civilizovaných států, který zavedl komplexní právní úpravu národní kybernetické bezpečnosti. Z hlediska právní vědy jde o relativně nový regulatorní fenomén, kterému je třeba se věnovat za užití specifické metody a při zohlednění pro právo netradičních faktorů. Článek se vedle metodického přístupu k právním problémům národní kybernetické bezpečnosti věnuje též jednotlivým institutům tohoto nového právního odvětví. V závěru pak je provedena diskuse možného dalšího vývoje legislativy i organizačních resp. technických forem řešení bezpečnostních rizik majících původ ve službách informační společnosti.

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. Kybernetická bezpečnost jako aktuální fenomén českého práva. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 11, s. 95. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/2980

Klíčová slova

kybernetická bezpečnost; kritická informační infrastruktura; zákon o kybernetické bezpečnosti; bezpečnostní opatření; kybernetický bezpečnostní incident

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Radim Polčák

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.