Detaily autora

Peřich, Tomáš, Denní psychoterapeutické sanatorium, Horní Palata, Praha, Česká republika

  • Roč. 13, č. 3 (2019) - Výzkum
    Identifikace vynořující se dynamické scény během úvodního psychodynamického interview: klinická a výzkumná perspektiva
    Abstrakt  PDF