Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Identifikace vynořující se dynamické scény během úvodního psychodynamického interview: klinická a výzkumná perspektiva

David Holub, Roman Telerovský, Miroslava Benešová, Radim Karpíšek, Michal Nondek, Tomáš Peřich, Michaela Viktorinová, Lydia Tischler

Abstrakt

V systematické případové studii jsme zkoumali spolehlivost zachycení vynořující se dynamické scény a spolehlivost stanovení hypotéz a OPD-2 ohnisek. Studie sleduje scénické ztvárnění ústřední konfigurace „(ne)podřídit se diktátorskému trenérovi“. Její pozorovatelné klinické projevy a hypotézy jsou ověřované zpětnou perspektivou samotného pacienta, metodikou OPD-2 a CHAP nezávislými posuzovateli videonahrávek v úvodním a závěrečném interview. Zvolené perspektivy spolehlivě zachycují specifický obsah ústřední konfigurace úvodního interview. Scénická konfigurace měla vliv i na posuzovatele videonahrávek: posuzovatelé, kteří se s pacientem osobně setkali, vykazovali tendenci nadhodnocovat pokroky pacienta, zatímco posuzovatelé videonahrávek hodnotili jeho změny střízlivěji.

Bibliografická citace

Holub, D., Telerovský, R., Benešová, M., Karpíšek, R., Nondek, M., Peřich, T., Viktorinová, M., & Tischler, L. (2019). Identifikace vynořující se dynamické scény během úvodního psychodynamického interview: klinická a výzkumná perspektiva. Psychoterapie, 13(3). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/12568

Klíčová slova

utváření terapeutické hypotézy; formulace ohnisek léčby; scénické odehrání; úvodní psychodynamické interview; Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika; Change After Psychotherapy; Heidelberská škála strukturální změny

Plný Text:
Copyright (c) 2019 David Holub, Roman Telerovský, Miroslava Benešová, Radim Karpíšek, Michal Nondek, Tomáš Peřich, Michaela Viktorinová, Lydia Tischler