Kamendy, Zuzana

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava, Slovenská republika, Slovensko