Vodítka pro práci s traumatem: Inspirace z gestalt terapie

Ivana Vidaković, Jan Roubal, Willi Butollo

Abstrakt

Psychoterapie je prokazatelně základní složkou účinné léčby lidí s posttraumatickými reakcemi. Nadále však zůstává otevřená otázka, jaké konkrétní aspekty a postupy psychoterapeutického přístupu jsou nejvíce nápomocné. Prezentovaný text nabízí základní teoretický úvod ktématu traumatu zperspektivy vztahově a prožitkově zaměřeného přístupu a předkládá také shrnutí nedávné výzkumné studie gestalt terapie traumatu. Text podrobně rozvádí praktická vodítka pro psychoterapeutickou práci straumatem.

Bibliografická citace

Vidaković, I., Roubal, . J., & Butollo, . W. (2017). Vodítka pro práci s traumatem: Inspirace z gestalt terapie. Psychoterapie, 11(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9725

Klíčová slova

gestalt terapie;PTSD;RCT;terapeutická vodítka;traumaCopyright (c) 2018 Psychoterapie