Změna intrapsychických pracovních modelů v rámci psychoterapeutického působení na děti

Martina Palková, Peter Pöthe

Abstrakt

Autoři diskutují klinický význam Bowlbyho teorie emoční vazby během psychoterapeutické práce sdětmi a dospívajícími a věnují se výzkumným příspěvkům autorů, kteří na teorii emoční vazby navazují (např. Stern, Schore, Fonagy a další). Ve svém článku dále explorují význam objektivizace vztahu mezi dítětem a jeho dominantními pečovateli zperspektivy terapeutického vztahu. Na základě klinického příkladu zpsychoanalyticky orientované psychoterapie osmiletého dítěte se autoři pokoušejí demonstrovat možnosti ovlivnění intrapsychických pracovních modelů a klinické důsledky jejich změn během terapeutického procesu.

Bibliografická citace

Palková, M., & Pöthe, . P. (2015). Změna intrapsychických pracovních modelů v rámci psychoterapeutického působení na děti. Psychoterapie, 9(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9694

Klíčová slova

dětská psychoanalytická psychoterapie;mentalizace;psychoterapeutická změna;terapeutický vztah;vazbaCopyright (c) 2018 Psychoterapie