Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie

Michal Čevelíček, Jan Roubal, Roman Hytych

Abstrakt

Formulace případu je využívána nejen jako nástroj klinické praxe, ale také vzdělávání. Předložený text se zabývá možnostmi využití formulace případu jako součásti psychoterapeutických výcviků a univerzitní výuky psychologie a psychoterapie. Jsou zde popsány vzdělávací přínosy formulace případu a vzdělávací postupy navrhované autory odborné literatury. Následují dva příklady, které ilustrují využití formulace případu ve výuce a výcviku v České republice.

Bibliografická citace

Čevelíček, M., Roubal, . J., & Hytych, . R. (2014). Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie, 8(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9673

Klíčová slova

formulace případu;integrace;psychoterapie;výcvik;výukaCopyright (c) 2018 Psychoterapie