Poradenství versus psychoterapie?

Tomáš Řiháček

Abstrakt

Text hledá odpověď na otázku, zda je možné smysluplně rozlišit poradenství a psychoterapii. Analýza je založena na přehledu dostupné literatury vymezující rozdíly mezi psychoterapií a poradenstvím a na polemice stouto literaturou. Autor se zamýšlí nad rozdíly ve třech oblastech – cíl, metoda a předmět práce – a přináší argumenty, které tyto rozdíly zpochybňují. Vzávěru předkládá model, který umožňuje pohlížet na rozdíly mezi oběma obory na třech různých rovinách a vnáší tím určitou strukturu do jinak nepřehledné problematiky.

Bibliografická citace

Řiháček, T. (2014). Poradenství versus psychoterapie?. Psychoterapie, 8(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9670

Klíčová slova

metoda;poradenství;profese;psychoterapieCopyright (c) 2018 Psychoterapie