Potenciálně nebezpečné terapie

Martina Palková

Abstrakt

Autorka se včlánku věnuje problematice potenciálně nebezpečných terapií. Zaměřuje se především na tzv. attachment therapy, pod kterou řadí různé klientovi škodlivé terapie (např. terapie objetím, terapie znovuzrozením apod.). Autorka dále rozebírá tzv. poruchy citové vazby a jejich možnou léčbu zmíněnými typy terapií. Od počátku však upozorňuje na neblahé důsledky attachment therapy, zejména pro dětské klienty, na nedostatečné důkazy o účinnosti a na mylnou teoretickou spřízněnost steorií citové vazby.

Bibliografická citace

Palková, M. (2013). Potenciálně nebezpečné terapie. Psychoterapie, 3(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9636

Klíčová slova

attachment therapy;citová vazba;nebezpečná terapie;Reactive Attachment DisorderCopyright (c) 2018 Psychoterapie