Vliv holocaustu na „ukrývané děti“ a na druhou generaci

Roč.2,č.2(2008)

Abstrakt

Zjišťujeme-li vliv holokaustu na psychiku, zkoumáme nejen situaci těch, kdo přežili pobyt vkoncentračních táborech. Zkoumáme také psychiku a mezilidské vztahy tzv. „ukrývaných dětí“ (ti, kdo byli před transportem tajně „ukryti“, buď srodiči či sami u cizích lidí) a také psychiku a mezilidské vztahy těch, kdo se narodili po válce jako děti přeživších. U těch, kdo se svěřili do naší psychoterapeutické péče, často nalézáme spojitost mezi příznaky a původním traumatem, vlastním či přeneseným generačně. Vedle zátěže nalézáme u mnohých našich klientů také znaky post-traumatického růstu: celoživotní zaměření na hledání a nalézání smyslu, na pomáhající profese a na různé činnosti humanitární a světu prospěšné.


Klíčová slova:
holokaust-šoa, post-traumatická stresová porucha, post-traumatický růst (PTG), transgenerační přenos traumatu
Metriky

399

Views