Současná rodinná terapie: integrativní tendence a výzkum

David Skorunka

Abstrakt

Článek pojednává o současném dění vrodinné terapii. Zaměřuje se především na vývoj směrem kintegraci „uvnitř“ rodinné terapie, ale i na sbližování sjinými psychoterapeutickými směry. Pozornost je věnována sílícímu tlaku na ověřování a výzkum rodinné terapie, který je důsledkem různých společenských a odborných faktorů a tento obor proměňuje.

Bibliografická citace

Skorunka, D. (2013). Současná rodinná terapie: integrativní tendence a výzkum. Psychoterapie, 4(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9600

Klíčová slova

integrace;rodinná terapie;systemická perspektiva;výzkumCopyright (c) 2018 Psychoterapie