Vztah mezi snovými a realnými životními konflikty

Aneta Plháková

Abstrakt

Článek je zaměřen na psychoanalytické teorie snění a jeho funkcí. Autorka na základě svých dlouhodobých zkušeností svedením malých výcvikových skupin univerzitních studentů prezentuje své pozorování, že konfliktní snové obsahy často souvisejís reálnými životními konflikty. Včlánku jsou uvedeny některé typické příklady. Opakující se sny lze chápat jako zprávy o přetrvávajících osobních problémech nebo jako pokus vyřešit vnitřní konflikty na vědomé i nevědomé úrovni. Tyto konflikty se mohou pravděpodobně promítnout do vnější reality nebo transformovat v symptomy.

Bibliografická citace

Plháková, A. (2018). Vztah mezi snovými a realnými životními konflikty. Psychoterapie, 5(3-4). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9595

Klíčová slova

funkce snění;konflikt;snové série;symptomyCopyright (c) 2018 Psychoterapie