Lesk a bída erotického přenosu a protipřenosu v klinické praxi

Michal Novák

Abstrakt

Ať už hovoříme o pocitech pacienta nebo terapeuta, vobou případech platí, že erotické fantazie nejsou samy o sobě něčím, co by mělo být a priori odmítáno nebo potlačováno. Popírání erotických představ terapeuta vůči pacientovi je naopak faktorem, který přispívá k nezvládnuté a neúčinné terapii. Přestože erotické pocity vůči pacientovi útočí na všechny tři pilíře analytického postoje, tj. neutralitu, abstinenci a anonymitu, terapeut by si měl dovolit erotické tužby prožívat, ovšem za předpokladu, že budou řádně zanalyzovány. Článek přibližuje historické i současné názory na problematiku erotického přenosu a protipřenosu a zamýšlí se nad možnostmi jejich zvládání.

Bibliografická citace

Novák, M. (2013). Lesk a bída erotického přenosu a protipřenosu v klinické praxi. Psychoterapie, 5(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9590

Klíčová slova

erotický přenos;protipřenos;psychoanalytická psychoterapieCopyright (c) 2018 Psychoterapie