Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty II: vybrané modely výcviků v zahraniční literatuře

Tomáš Řiháček, Jana Koutná Kostínková

Abstrakt

Příspěvek porovnává několik modelů integrativních psychoterapeutických výcvikůpublikovaných vzahraniční literatuře a ukazuje jejich základní shodu. Podrobněji se věnuje několika klíčovým tématům: kritické počáteční fázi výcviku ve vztahu kvývoji integrativní perspektivy, problematice identifikace sterapeutickým směrem, otázce, zda vyučovat různé terapeutické přístupy souběžně nebo postupně, využití terapeutických manuálů vintegrativním výcviku, propojením výuky svýzkumem a evaluací a také vlivem institucionálního kontextu na pojetí výuky integrace.

Bibliografická citace

Řiháček, T., & Kostínková, J. K. (2013). Jak vzdělávat integrativní psychoterapeuty II: vybrané modely výcviků v zahraniční literatuře. Psychoterapie, 5(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9588

Klíčová slova

identifikace s psychoterapeutickým směrem;integrace;psychoterapeutický výcvik;vývoj psychoterapeutaCopyright (c) 2018 Psychoterapie