Jak si sedíme aneb O prostorovém uspořádání v psychoterapii

Petr Štípek

Abstrakt

Článek se stručně zaměřuje na prostorové uspořádání terapeutické situace. Vprvní řadě rozlišuje čtyři základní druhy psychoterapie, totiž individuální, skupinovou, párovou a rodinnou. Vkaždé ztěchto forem nastiňuje pomocí grafického znázornění základní setting mezi terapeutem a klientem, resp. klienty. Snaží se tak zdokumentovat nejběžněji využívané pozice, snimiž se klient může vrámci psychoterapie setkat, a diskutuje jejich výhody i nedostatky. Text si neklade za cíl odpovědět na otázku, která znavrhovaných variant je lepší či snad správná. Místo toho se snaží poukázat na fakt, že se nemusí odlišovat jen samotné terapeutické školy, nýbrž i přístup jednotlivých terapeutů. A právě prostorové uspořádání je jedním zjasně viditelných faktorů, který nám může tuto rozmanitost podložit.

Bibliografická citace

Štípek, P. (2013). Jak si sedíme aneb O prostorovém uspořádání v psychoterapii. Psychoterapie, 5(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9584

Klíčová slova

formy psychoterapie;psychoterapie;setting – terapeutické uspořádáníCopyright (c) 2018 Psychoterapie