Prožívání smyslu života a hodnoty studentů humanitních oborů – výsledky první části pilotní studie

Stanislava Ševčíková, Jitka Balášová, Ladislava Blažková, Jana Fialková, Adam Horváth, Marta Karabová, Iveta Kráčmarová, Ivan Luhový, Jan Macháček, Jitka Mozorová, Eliška Ochmanová, Helena Poláková, Zuzana Pospíšilová, Alžběta Wurmová

Abstrakt

Cílem předkládaného příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s analýzou, jak skupina studentů humanitních oborů vnímá smysl života a hodnoty (tvůrčí, zážitkové a postojové) kategorizované z vlastních písemných prací v kurzu Logoterapie a existenciální analýza. Studující společně s vyučující z nich následně provedli kvalitativní obsahovou analýzu prizmatem konceptu logoterapie a existenciální analýzy. Prostřednictvím této analýzy jsou předloženy názory vybrané skupiny studujících humanitních oborů a vyvozeny důsledky pro pedagogickou praxi.

Bibliografická citace

Klíčová slova

existenciální analýza;hodnoty;logoterapie;smysl;studiumCopyright (c) 2018 Psychoterapie